Politica de confidențialitate

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC MORGO NETWORK SRL, cu sediul în Oradea, Str. Călugăreni nr.7, Bloc V2, Sc A, Ap 12, Județul Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J5/1399/14.05.2019, CUI 41110299 (denumita in continuare “Morgo Network”), în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.morgo.ro („Site-ul”).

Din acest motiv, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economică, culturală sau socială.

Ce date prelucram si in ce scop?

 

 1. Daca participati la concursuri sau tombole 
  1. Categoria de date pe care le prelucram sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul si adresa dvs. (in acest ultim caz, doar daca este cazul- de ex. pentru livrarea premiilor).

In cazul in care doriti sa va inscrieti la concursurile si/sau tombolele organizate de noi, va trebui sa completati un formular in baza caruia ne furnizati informatiile prevazute mai sus. Astfel, in situatia in care va inscrieti la concursurile si/sau tombolele organizate de noi, procesam datele cu caracter personal pe care ni le furnizati cu ocazia inscrierii la acestea. Ne intemeiem in acest caz pe acordul dvs. de a participa la aceste evenimente organizate de noi.

  1. Scopurile prelucrarii sunt: 

1.2.1. Comunicare

Este posibil sa ne solicitati asistenta sau sa ne transmiteti comentarii, sugestii sau intrebari legate de site-ul nostru, de produsele si sau serviciile noastre precum si de procesarea datelor dvs. cu caracter personal.

1.2.2 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligații legale.

 1. Dacă sunteți reprezentant/persoană de contact/angajat/colaborator a unui client sau potențial client al MORGO NETWORK

2.1. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt: numele, poziția, e-mailul, telefonul, precum și alte date cu caracter personal furnizate către Morgo Network de obicei de către dvs., dacă este necesar pentru a îndeplinii scopurile de mai sus.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client.

2.2. Scopurile prelucrării sunt:

2.2.1. Furnizarea de servicii si produse

Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a presta serviciile solicitate. De exemplu, putem folosii datele cu caracter personal pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și de gestionarea relației cu clienții noștri.

2.2.2. Comunicare

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor si produselor noastre conform domeniului nostru de activitate.

2.2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor in baza unei obligatii legale, daca este cazul. În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligatii legale.

 1. Dacă sunteți partener de afaceri, colaborator sau furnizor Morgo Network (inclusiv o persoana intervievata de echipa Morgo Network)

3.1. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt:  numele dvs., adresa  de e-mail, telefonul, adresa dvs., imaginea dvs. precum și alte date cu caracter personal  pe care ni le veti furniza direct.

3.2. Scopurile prelucrarii sunt:
3.2.1. Întreținerea relației noastre contractuale

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a întreține relația noastră contractuală cu dvs. Ne bazăm în acest caz pe executarea contractului ca temei al procesarii.

3.2.2. Comunicarea

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice aspecte relevante legate de relatia noastra contractuala. Ne bazăm în acest caz și pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesarii.

3.2.3. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe indeplinirea unei obligatii legale, dacă este cazul. În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligații legale.

 

 1. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener de afaceri/furnizor Morgo Network

4.1. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele, poziția, e-mailul, telefonul, adresa, precum și alte date cu caracter personal furnizate catre Morgo Network – morgo.ro, de obicei de către dvs., dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.
 
4.2. Scopurile prelucrarii sunt:
 
4.2.1. Întreținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a întreține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri (inclusiv un furnizor). În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2.2. Comunicarea

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice aspecte relevante legate de relatia de parteneriat. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si al produselor  noastre avand ca temei indeplinirea unei obligatii legale. În acest caz, temeiul prelucrarii este indeplinirea unei obligații legale.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul de afaceri/furnizor.
&nbsp

 1. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului

&nbsp
Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați Site-ul www.morgo.ro , pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Utilizăm Google Analytics, Facebook, Pixel  si Cookie pe Site pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit Morgo Network să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Nicio informatie de identificare personala este inclusa in acest tip de raportare. Pentru detalii, consultați Politica noastră privind cookie-urile.[link]

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

 

 1. Dacă aplicați pentru un job:

 

Morgo Network va prelucra urmatoarele categorii de date în contextul relației noastre cu dvs.: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza direct.

Folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Morgo Network. Ne întemeiem în acest caz pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul încheierii și executării unui contract.

 

Durata pentru care vă prelucrăm datele? 

 

Ca principiu, Morgo Network va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Morgo Network (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Morgo Network va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Morgo Network pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Daca ati aplicat pentru un job, odată ce poziția s-a ocupat, distrugem toate CV-urile primite în termen de maxim 45 de zile de la data ocupării poziției.

 

Cand si cum dezvaluim datele cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Morgo Network poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Morgo Network în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului  (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii privind medicina muncii, firma de contabilitate) ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Morgo Network prin intermediul Site-ului, morgo.ro;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 • pentru executarea contractului încheiat cu dvs. si/sau indeplinirea obligatiilor fiscale sau legale (firma de contabilitate pentru efectuarea platilor, etc.).

 

Când și cum transferăm datele cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal furnizate către Morgo Network pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Ce drepturi aveti?

 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Morgo Network, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Morgo Network cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Morgo Network a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Morgo Network să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Morgo Network către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Morgo Network sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Morgo Network poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

 

Contact 

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: morgonetwork.media@gmail.com

 

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie si Google Analytics.

FOLLOW ME